Bacteriële ziekten en TSE's

(WOT-01-002) - Binnen het subthema ‘Bacteriële ziekten en TSE’s’ worden vanuit de overheid opgedragen taken met betrekking tot aangifteplichtige dierziekten en antimicrobiële resistentie uitgevoerd en wordt de basisexpertise die hiervoor nodig is in stand gehouden. Ook vindt er diagnostiek plaats in het kader van verdenkingen van (aangifteplichtige) besmettelijke dierziekten en wordt er onderzoek uitgevoerd om kennis met betrekking tot bacteriële ziekten en TSE’s op peil te houden.

Projecten 2020