Dier

(WOT-03-003) - In dit thema dat voldoende genetische variatie van dieren tot doel heeft, worden genenbank-collecties van meerdere diersoorten (schaap, geit, rund, paard) aangevuld. Voor dit doel vindt in meerdere mate ook distributie plaats. Over de condities voor de winning en distributie van sperma zijn specifieke afspraken gemaakt die overeenstemmen met de geldende wet- en regelgeving. Gegevens in het nieuwe Europese datasysteem voor genenbanken zullen verder worden uitgebreid. Ook wordt er technische ondersteuning aan stamboekverenigingen en ras-organisaties geleverd ter ondersteuning van fokprogramma’s.