man in supermarkt

Project

Harmonisatie, normalisatie en advisering productsamenstelling

Binnen de EU wordt gewerkt aan het opstellen en harmoniseren van (inter)nationale regelgeving van de lidstaten betreffende voedselveiligheid en de daarbij behorende analysemethoden. Ten behoeve van controles op het gebied van productsamenstelling is ondersteunende, inhoudelijke kennis bij het beleid noodzakelijk.

Deelname en zichtbaarheid in verschillende harmonisatie- en normalisatieplatforms maakt Nederlandse invloed op het proces mogelijk. Dat is belangrijk bij het ontstaan en aanpassen van wetgeving en het definiëren en voorschrijven van methoden. Daarnaast draagt het project bij aan uitwisseling van kennis of procedures met andere lidstaten en partijen in de markt. Hiervan is bij voorbeeld sprake bij praktische problemen in de uitvoering, of keuze van contralaboratoria in en buiten Nederland.

Aanpak

Het doel van dit project is: normalisatie/harmonisatie van methoden van onderzoek/analyse op het gebied van productsamenstelling in Codex commissies en werkgroepen door in een vroeg stadium informatie over, inzicht in, en richting aan nieuw ontwikkelde onderzoeksmethoden te geven.

In dit project wordt in (inter)nationale Codex werkgroepen en commissies geparticipeerd om richting en advies te geven op het gebied van analysemethoden en toepassing hiervan in verordeningen op (inter)nationaal niveau. Op het gebied van harmonisatie en normalisatie van regelgeving wordt desgewenst advies uitgebracht aan EZ, NVWA, COKZ, EU-lidstaten.

Resultaten

Het project heeft tot doel om in vroeg stadium informatie over, inzicht in en richting aan nieuw ontwikkelde onderzoeksmethoden te geven in Codex commissies en werkgroepen.

Publicaties