maaltijd

Project

Monitoring voeding

Vanuit het oogpunt van voedselveiligheid en voedingskunde is het belangrijk om kennis te hebben van de inname van voedingsstoffen door Nederlanders. De kennis en trendanalyses kunnen worden gebruikt bij beleidsmaatregelen voor een gezondere bevolking en risicobeoordelingen in nationaal of EU-verband. Sinds de jaren tachtig worden hiertoe voedselconsumptiegegevens, meetgegevens en dagvoedingen verzameld. Deze data moeten worden geanalyseerd en aangevuld.