NNN landelijk analyse

Project

NNN landelijk analyse

Dit onderzoekt vormt deel van deelproject Realiseren Natuurnetwerk Nederland: ecologische effecten landelijk en per provincie wat onderdeel uitmaakt van het PBL-project Evaluatie Natuurpact. Dit project levert een bijdrage aan de volgende onderzoeksvragen: Waar treedt winst en verlies van biodiversiteit op? Waar verbeteren of verslechteren de condities? Hoe zijn de ecologische effecten te verklaren, wat is de bijdrage van de provinciale strategieën en welke handelingsopties geeft dit? Uitkomsten worden zo mogelijk weergegeven landelijk en per provincie, voor internationaal belangrijke biodiversiteit (VHR) als voor biodiversiteit in het algemeen, voor gebieden binnen en buiten Natura 2000, per natuurtype enzovoort.  

Dit onderzoekt vormt deel van deelproject Realiseren Natuurnetwerk Nederland: ecologische effecten landelijk en per provincie wat onderdeel uitmaakt van het PBL-project Evaluatie Natuurpact. Dit project levert een bijdrage aan de volgende onderzoeksvragen: Waar treedt winst en verlies van biodiversiteit op? Waar verbeteren of verslechteren de condities? Hoe zijn de ecologische effecten te verklaren, wat is de bijdrage van de provinciale strategie├źn en welke handelingsopties geeft dit? Uitkomsten worden zo mogelijk weergegeven landelijk en per provincie, voor internationaal belangrijke biodiversiteit (VHR) als voor biodiversiteit in het algemeen, voor gebieden binnen en buiten Natura 2000, per natuurtype enzovoort.

Publicaties