Project

Programmacoördinatie

De opdrachtgever vraagt om een centraal aanspreekpunt in de persoon van de programmaleider en om technische ondersteuning bij het functioneren van de begeleidingsadviescommissie, en het opdrachtgeversoverleg. Tevens vraagt EZ op basis van het WOT-statuut om een externe certificering van de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden.

Het coördineren van de programmaplanning, -uitvoering en -rapportage. Deze behelst de inhoudelijke en financiële planning, het toezicht op de inhoudelijke vorderingen en de financiële uitputting door middel van overleg met projectleiders, en rapportage aan de opdrachtgever.

Gerealiseerde producten 2019

 • Jaarverslag 2018 en Werkplan 2020 goedgekeurd en positieve beoordeling
 • Financiële kwartaalrapportages
 • Geslaagde her-certificering ISO 9001-2015
 • Verbeterd en aangepast kwaliteitshandboek
 • Interne organisatie WOT-Genetische bronnen – strategische discussies per domein
 • Externe communicatie met opdrachtgever LNV en stakeholders
 • Twee reguliere bijeenkomsten van Adviescommissie en Opdrachtgeversoverleg
 • Extra vergadering van Adviescommissie over contouren van nieuwe Meerjarenplan 2021-2025
 • Bilateraal overleg met beleidsdirecties PAV, EIA, DAD, N&B, SKI

  Publicaties