Project

Expertise-onderhoud NRL-taken

Het is van belang om als NRL voldoende kennis te hebben van actuele ontwikkelingen op de diverse terreinen, te beschikken over adequate analytische methodes en voldoende ervaring te hebben met monsteranalyses, mede om de accreditatie te behouden.

Doelstelling project

Het in stand houden van de expertise die van belang is voor de status van NRL op het terrein van dioxines en PCB's, zware metalen en toxische elementen, PAK's, pesticiden in dierlijke producten (96/23), mycotoxines en marine toxines. Het betreft zaken die niet direct passen in de NRL-projecten of andere projecten met betrekking tot deze contaminanten.

  1. Op de hoogte blijven van de state-of-the-art kennis op de genoemde gebieden, onder meer door het bijwonen van relevante congressen en workshops en de relevante ontwikkelingen volgen aan de hand van EFSA opinies en wetenschappelijke literatuur.
  2. Aanpassingen van de bestaande methoden naar aanleiding van resultaten uit interlaboratoriumstudies (ILS).
  3. Uitvoeren van een beperkt aantal analyses op praktijkmonsters mocht dit in andere projecten niet gebeuren.
  4. Activiteiten die van toepassing zijn op meerdere NRL's en derhalve NRL-overstijgend zijn.

Aanpak en tijdspad

Bijhouden van ontwikkelingen inclusief bezoek van conferenties (max. 1 per expertisegroep), workshops etc. op het gebied van onderzoek naar de contaminanten in betreffende NRL's evenals studie van actuele vakpublicaties.

Deelname aan interlaboratoriumstudies (ILS) kan leiden tot onvoldoende z-scores. Het is van belang (en wordt geeist door EU-RL en RvA) dat slechte z-scores worden opgevolgd. Omdat dit incidentele gebeurtenissen zijn is hiervoor een budgetreservering opgenomen binnen dit project in plaats van een reservering binnen elk NRL-project afzonderlijk, zodat op een kosten-efficiƫnte wijze opvolging gegeven kan worden aan slechte z-scores. Indien geen slechte z-scores optreden zal het budget vrijvallen en anderszins worden ingezet in overleg met de contactpersoon.

Er is geen behoefte aan additionele monsteranalyses vanuit dit project.

Validatie identificatie criteria residuen/contaminanten LC-MS/MS.

Resultaten

Een vertrouwelijk rapport over de resultaten en adviezen ten aanzien van aanpassing van de criteria. Indien de resultaten hiertoe aanleiding geven, wordt een wetenschappelijke publicatie voorbereid.

Overzicht van behoeften voor actualisering van methoden en kennis in 2014.