Project

Technische beleidsadvisering

Voorbereiding en uitwerking van beleid gericht op voedselzekerheid en effectieve internationale uitwisseling van genetische bronnen vindt plaats in nationaal en internationaal verband, waarbij afspraken in het kader van de EU, de FAO en de CBD van groot belang zijn.

Voor de voorbereiding en uitwerking van beleid levert CGN expertise en feitelijke inbreng in de vorm van bilateraal overleg met EZ, deelname aan overleg in EU verband en aan internationale bijeenkomsten, waaronder die van de FAO Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture en de International Treaty on Genetic Resources for Food and Agriculture. Deze bijdrage van het CGN in WOT verband is van strikt ondersteunende aard.

In het kader van dit project wordt aan EZ en andere belanghebbenden desgevraagd advies uitgebracht met betrekking tot de ontwikkeling en implementatie van beleid en regelgeving over genetische bronnen. Het CGN neemt daartoe deel aan de delegaties naar bijeenkomsten van de FAO Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture en de International Treaty, en neemt deel aan voorbereidend overleg in EU verband. Access and Benefit-Sharing en zoötechnische maatregelen, en verder de FAO activiteiten op het terrein van de State of the World’s reports en Global Plans of Action vormen een belangrijk onderdeel van de agenda.

Gerealiseerde producten 2019

  • Vertegenwoordiging en ondersteuning van LNV tijdens bijeenkomst van de FAO Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture (CGRFA) – januari 2019.
  • Bijdrage aan de ontwikkeling van het FAO Global Plan of Action for Aquatic Genetic Resources, en verkenning van benodigde WOT taken voor aquatische bronnen.
  • Voorbereiding van EU statements, ondersteuning en vertegenwoordiging van LNV tijdens de Governing Body van de FAO International Treaty on Plant Genetic Resources (ITPGRFA), november 2019.
  • Inbreng in en vertegenwoordiging van LNV in diverse internationale bijeenkomsten over Acces and Benefit Sharing (ABS) en Digital Sequence Information (DSI).
  • Publicatie van CGN rapport over DSI. Het rapport bevat meningen van stakeholders en scenario’s voor regulering van toegang en gebruik van DSI in relatie tot de CBD en het Nagoya Protocol
  • Publicatie van het rapport van de Preparatory action EU plant and animal genetic resources in agriculture No 2, over “Valorization of underutilized or neglected plant and animal genetic resources”.
  • Evaluatierapport voor de Genenbank Bomen en Struiken. Concept evaluatierrapport besproken met LNV en Staatsbosbeheer, inclusief vervolgacties en mogelijkheden om de aanbevelingen uit het rapport te implementeren, afgerond
  • Advies gegeven over het belang van genetische diversiteit voor veerkrachtig bos in het kader van de Bossenstrategie, inclusief de rol van de genenbank.

    Publicaties