Project

Uitbesteding Meetnetten

Het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) is gericht op een systematische verzameling van natuurgegevens. Het is een samenwerkingsverband van de Ministerie van LNV, Rijkswaterstaat, het Planbureau voor de Leefomgeving, Provincies/BIJ12 en het CBS.

Publicaties