Visualisatie

Project

Visualisatie

De Nederlandse ondergrond wordt intensief gebruikt, o.a. voor drinkwaterwinning, ondergronds transport en delfstoffenwinning. Ook is de toestand van de ondergrond van belang bij bovengrondse activiteiten zoals stedenbouw, woningbouw en de aanleg van infrastructuur. Bovendien komen er steeds meer gebruiksmogelijkheden van de ondergrond bij, zoals de winning van aardwarmte, de opslag van CO2 en warmte- en koudeopslag.

We leveren storymaps op waarin de meerwaarde van het gebruik van BRO-data wordt weergegeven. Deze dienen als communicatiemateriaal en zullen te zien en raadplegen zijn via de BRO-website. We zorgen dat er een value managementtraject tijdens het maken van de storymaps kan worden uitgevoerd. Dit traject wordt gevoed door onze kennis en zorgt voor inzicht in de kwantitatieve en kwalitatieve meerwaarde van de BRO. Daarnaast brengt WENR haar kennis in door te deel te nemen aan het VM team van de BRO. Tevens communiceren we over de toepassingsmogelijkheden van de BRO door presentaties, aanwezigheid bij bijeenkomsten en het maken van een film over het gebruik van data uit de BRO.

Publicaties