Voedselveiligheid

(WOT-02) - De WOT Voedselveiligheid heeft ten doel om op het terrein van voedselveiligheid en voedselfraude de overheid (LNV, VWS, NVWA) te voorzien van analyses, expertise, advies, methoden en faciliteiten die de overheid nodig heeft om (inter)nationale wet- en regelgeving uit te voeren, om verplichtingen na te komen uit (inter)nationale verdragen en om overheidstaken gericht op opsporing, toezicht en handhaving uit te voeren die van nationaal en/of algemeen belang zijn.

LNV wil dat potentiële gezondheidsrisico’s in de voedselketen tijdig worden gesignaleerd en dat specifieke risico’s in afzonderlijke ketens helder in beeld gebracht moeten worden. LNV wil een aantal (onderzoeks)activiteiten op dit terrein laten uitvoeren door Wageningen Food Safety Research.