Deelprogramma-overstijgende projecten (WOT-02-006)

De WOT Voedselveiligheid omvat de voor de overheid, en met name voor het ministerie van Economische Zaken (EZ) wettelijke onderzoekstaken op het gebied van Voedselveiligheid. Er zijn een aantal projecten binnen de WOT Voedselveiligheid die thema-overstijgend zijn omdat ze activiteiten omvatten die voor meer dan één WOT thema (meestal voor alle vijf de WOT thema’s) nodig zijn. Deze projecten zijn in dit thema opgenomen.