Productsamenstelling (WOT-02-005)

De samenstelling van voedsel is belangrijk vanuit voedingskundig oogpunt. Daarnaast hebben consumenten en bedrijven recht op een correcte, geïnformeerde keuze van voedingsmiddelen en ingrediënten. Eerlijke handel is niet alleen in het belang van consumenten, ook voor de voedingsmiddelenindustrie, handelaren, importeurs en exporteurs is eerlijke concurrentie cruciaal. Bedrog en misleiding kunnen in de media snel tot grote imagoschade leiden, en iedereen in een sector wordt op dat moment benadeeld doordat het consumentenvertrouwen geschaad is. In sommige gevallen leidt dit soort bedrog ook tot voedselveiligheidsrisico’s. Voor overheden is een en ander van belang vanuit handelsoogpunt, het voorkomen van maatschappelijke onrust, maar ook in verband met terechte subsidieverstrekking.

Eerlijkheid in de handel staat in dit WOT thema Productsamenstelling centraal. Dit heeft aanvankelijk vooral betrekking gehad op de samenstelling van producten in het kader van Europese steunmaatregelen (financiƫle regelgeving). Inmiddels is de aandacht verbreed en komt voedselfraude ook aan bod. In het thema vindt naast bovenstaand onderzoek plaats naar een aantal microbiologische en chemische voedselveiligheidsaspecten, met name ten behoeve van de zuivelsector.

Projecten 2020