Project

K_NenR_154_MIRT-onderzoek Eems-Dollard economie en ecologie in balans

Het rijk en de provincie Groningen voeren gezamenlijk een MIRT-onderzoek uit naar de ecologische verbetermogelijkheden van het Eems-Dollard estuarium in samenhang met de economische en sociale functies, die het gebied vervult. Het onderzoek wordt uitgevoerd met betrokkenheid en in samenwerking met lagere overheden, NMO's en het bedrijfsleven (GSP en SBE).  In fase 1 van het onderzoek zijn de volgende producten opgeleverd: Eindrapport Probleembeschrijving (RHDHV - sept 2014) Eindrapport mogelijke maatregelen (IMARES - sept 2014) Rapport effecitiviteit maatregelen (RHDHV - sept 2014) Voor fase 2 is ervoor gekozen de volgende sporen in onderlinge interactie uit te werken: Spoor 0: integratie Spoor 1: maatregelen Spoor 2: financiering Spoor 3: governance Spoor 4: economische ontwikkeling Deze opdracht richt zich op spoor 1 en ligt in het verlengde van de probleembeschrijving, maatregelen en effecten maatregelen uit fase 1.


Het rijk en de provincie Groningen voeren gezamenlijk een MIRT-onderzoek uit naar de ecologische verbetermogelijkheden van het Eems-Dollard estuarium in samenhang met de economische en sociale functies, die het gebied vervult. Het onderzoek wordt uitgevoerd met betrokkenheid en in samenwerking met lagere overheden, NMO's en het bedrijfsleven (GSP en SBE). IMARES is als kennisleverancier betrokken. In dit project zal IMARES kennis inbrengen aan Deltares voor een studie naar probleembeschrijving, maatregelen en effecten van maatregelen.


Publicaties