Project

Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) in het groene onderwijs

Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) in het groene onderwijs;  tools voor het onderwijs voor het toepassen van MKBA als afwegingsinstrument in het groene domein.

Wageningen UR heeft samen met Witteveen+Bos een MKBA Stadslandbouw uitgevoerd. (MKBA staat voor Maatschappelijke Kosten Baten Analyse.) De volgende stap is om jonge professionals te leren werken met dit instrument. Dat is het doel van dit project en daarvoor werken we samen met HBO-opleidingen.

Deliverables

Dit BOGO project levert concreet vier producten op die als bouwstenen gebruikt kunnen worden in onderwijsprogramma’s gericht op groen & economie:

  1. Een eenvoudige simulatie module of stappenplan voor MKBA: op deze wijze kunnen studenten praktijkcases via MKBA systematiek naspelen;
  2. Een bestaande uitgewerkte praktijkcase (TEEB of stadslandbouw) van een stad wordt aangepast voor toepassing in het onderwijs als praktijkcase;
  3. Een structuur voor het organiseren van een masterclass voor studenten: MKBA experts nemen studenten mee in theorie en praktijk van de MKBA;
  4. Minimaal één workshop voor docenten van groene HBO-opleidingen met experts uit het MKBA-veld, steden (opdrachtgevers) met als doel kennisuitwisseling en het vormen van  een kennisnetwerk rond MKBA zodat MKBA duurzaam verbonden wordt aan het groene onderwijs.

Publicaties