Project

ROBS4CROPS

Robots vervangen arbeid in verschillende sectoren van de economie maar in de landbouw worden robots nog niet veel gebruikt. Technisch gezien voldoen landbouwrobots niet omdat ze alleen als los apparaat ingezet kunnen worden, in plaats van als onderdeel van een compleet, innovatief gerobotiseerd systeem.

ROBS4CROPS maakt een robotsysteem dat uit drie elementen bestaat: slimme werktuigen, autonome voertuigen en een planner. Bestaande landbouwwerktuigen en tractoren worden ge├╝pgraded zodat ze, samen met bestaande landbouwrobots, kunnen functioneren als onderdeel van een robotsysteem. Werktuigen krijgen b.v. een camera om de kwaliteit van het werk vast te leggen en feedback te geven als er iets fout gaat. De planner maakt gebruik van ervaringen in geautomatiseerde fabrieken en zorgt b.v. dat een wiedrobot alleen aan het werk gaat als er droog weer voorspeld wordt (en zijn werk afbreekt als het onverhoopt toch gaat regenen).

Vanuit niet-technisch oogpunt passen landbouwrobots niet goed bij de huidige landbouwpraktijk omdat niet altijd voldaan wordt aan belangrijke randvoorwaarden als compatibiliteit met bestaande werktuigen, vertrouwen dat de robot goed werkt, veiligheid, en duidelijkheid over regelgeving. ROBS4CROPS pakt niet-technische uitdagingen aan door gebruik te maken van standaarden als de hefinrichting en ISOBUS, bestaande werktuigen te gebruiken (zodat minder investering nodig is om over te stappen), en door het gebrek aan onderhoud, verzekering, financiering en opleiding aan te pakken. Naleving van regelgeving, robo-ethiek en sociaaleconomische impact komen expliciet aan bod. Het complete robotsysteem (technisch en niet-technisch) wordt getest en gedemonstreerd in de praktijk, in akkerbouw (NL), vollegrondsgroenteteelt (FR), wijnbouw (GR) en fruitteelt (SP).

Publicaties