Project

1-2A-4 Models acros scale

Het project biedt een met behulp van conceptueel raamwerk geïntegreerde toolbox met WR-modellen, bestaande uit verschillende schalen (gewas, perceel, bedrijf, sector, Nederland, internationale context) en voedingsstoffen (bijv. N, P, inclusief C) gericht op het analyseren en ondersteunen van de transformatie van de huidige lineaire productieketens naar circulaire productie, met een focus op primaire productie. De toolbox wordt toegepast voor scenario-analyses met betrekking tot de beperking van broeikasgasemissies tot 2050 en het behalen van circulariteitsdoelstellingen tot 2030.  

Het project biedt een met behulp van conceptueel raamwerk geïntegreerde toolbox met WR-modellen, bestaande uit verschillende schalen (gewas, perceel, bedrijf, sector, Nederland, internationale context) en voedingsstoffen (bijv. N, P, inclusief C) gericht op het analyseren en ondersteunen van de transformatie van de huidige lineaire productieketens naar circulaire productie, met een focus op primaire productie. De toolbox wordt toegepast voor scenario-analyses met betrekking tot de beperking van broeikasgasemissies tot 2050 en het behalen van circulariteitsdoelstellingen tot 2030.

 

Publicaties