Project

1H4F AF14212 Chlamydia en respiratoire problemen in pluimvee

In Nederland is weinig tot niets bekend over het voorkomen van verschillende Chlamydia soorten in pluimvee en een mogelijke relatie met luchtwegproblemen. Aangezien Chlamydia spp. zowel voor pluimvee als mensen pathogeen kunnen zijn, is het van belang hier inzicht in te krijgen. Vooral Chlamydia psittaci is bekend als zoonose en de veroorzaker van de ziekte psittacose.  

Recent onderzoek uit België laat zien dat Chlamydia psittaci frequent wordt gevonden in pluimvee en in staat is luchtwegproblemen te veroorzaken onder experimentele omstandigheden (Yin, Kalmar et al. 2013). In o.a. Duitsland en Frankrijk is een nieuwe Chlamydia soort aangetroffen in pluimvee, namelijk Chlamydia gallinacea (Sachse, Laroucau et al. 2014). Onderzoek naar het vóórkomen en het vermogen van Chlamydia gallinacea om ziekte te veroorzaken in kippen en mensen verkeert nog in de beginfase. In Nederland is weinig tot niets bekend over het voorkomen van verschillende Chlamydia soorten in pluimvee en een mogelijke relatie met luchtwegproblemen. Aangezien Chlamydia spp. zowel voor pluimvee als mensen pathogeen kunnen zijn, is het van belang hier inzicht in te krijgen.

doel

Met dit project wordt in kaart gebracht of en in welke mate Chlamydia spp. voorkomen in de Nederlandse pluimveestapel en een mogelijke relatie met luchtwegproblemen bestaat. Daarnaast wordt een inschatting gemaakt van de mogelijke zoönotische risico s.

werkwijze

Er wordt een studie uitgevoerd bij vleeskuikens en leghennen, waarbij onderzocht wordt of er een relatie is tussen de aanwezigheid van Chlamydia infecties en luchtwegproblemen op pluimveebedrijven.

Publicaties