Project

6e AP Nitraatrichtlijn

De Nederlandse overheid zal in 2017 met de Europese Commissie onderhandelen over een nieuw actieprogramma in kader van de Nitraatrichtlijn.