Project

6e AP Nitraatrichtlijn

De Nederlandse overheid zal in 2017 met de Europese Commissie onderhandelen over een nieuw actieprogramma in kader van de Nitraatrichtlijn.

Voor onderbouwing van een nieuw actieprogramma in kader van de Nitraatrichtlijn gebruikt LNV kennis van WUR.

Publicaties