Project

6e AP Organischestofrijke meststoffen

In het Zesde actieprogramma wordt een verruiming van fosfaatgebruiksnorm toegezegd indien specifiek  gebruik wordt gemaakt uit organische-stofrijke meststoffen. De vraag is welke meststoffen gekwalificeerd kunnen worden als organischestofrijke meststoffen. In dit onderzoek wordt daarom de humificatiecoefficient van een groot aantal verschillende organische meststoffen bepaald. 

In het Zesde actieprogramma wordt een verruiming van fosfaatgebruiksnorm met 5 kg P2O5 ha-1 aangegeven voor klasse ruim voldoende en 10 kg P2O5 ha-1 voor klasse hoog als ten minste 20 kg P2O5 ha-1 van de totale fosfaattoediening bestaat uit organische-stofrijke meststoffen (Paragraaf 5.3.3 uit het 6e ActieProgramma Hogere fosfaatgebruiksnorm in fosfaatklasse hoog bij toepassing van meststoffen die het organischestofgehalte verbeteren). De vraag is welke meststoffen gekwalificeerd kunnen worden als organischestofrijke meststoffen. In dit onderzoek wordt de humificatiecoefficient van een groot aantal verschillende organische meststoffen bepaald.   

De volgende producten worden getest (voor elk product worden 5 verschillende monsters (partijen/bedrijven) in enkelvoud getest):Onbehandelde varkensmest, dikke fractie gescheiden varkensmest, stalmest varkens (storijke mest), onbehandelde rundermest, digestaat rundermest (mono-vergisting), dikke fractie gescheiden rundermest, stalmest runderen(storijke mest), GFT-compost, groencompost, champost, referentie materiaal, controle (geen bemesting).

Publicaties