Project

A monitoring and impact evaluation system

The transition of current linear production chains in the bio-economy to climate positive and circular production circles requires the establishment of a system data analysis tool for monitoring and impact evaluation. This tool should include the development of scientifically robust indicators for monitoring both the transition process to circularity and the effects of reaching more circularity and climate mitigation.

Project

Het hier voorgestelde project ontwikkelt een systeem voor monitoring van indicatoren voor de transitie naar een circulaire economie, en van de effecten van dergelijke circulaire economie, als wel voor klimaat mitigatie. Het systeem bevat specificaties, gegevens en instrumenten voor de monitoring van de (state-of-the-art van de) indicatoren en voor de effecten van verbeterde circulariteit en klimaatmitigatie op verschillende schaalniveaus te kwantificeren. Het beoogde monitoringsysteem is één van de bouwstenen is die worden geïdentificeerd. Voor de ontwikkeling zal het voortbouwen op en informatie uitwisselen met andere projecten in het KB-A-programma om de complementariteit te waarborgen en dubbel werk en inconsistenties te voorkomen.

Publicaties