Project

ADD Q4 Groepshuisvesting vroege dracht

In het kader van de door de sector aangedragen problematiek van de 4-dageneis bij groepshuisvesting van zeugen heeft de staatsecretaris een oplossing voor knelgevallen toegezegd. Het doel van dit project is het door de staatsecretaris toegezegde begeleidingstraject uitvoeren voor de zeugenbedrijven die zich aangemeld hebben als evidente knelgeval m.b.t. de 4 dagen eis bij groepshuisvesting dragende zeugen.

Het doel is van dit begeleidingstraject is om handvaten\oplossingsrichtingen aan te reiken om de 4 dagen eis succesvol toe te passen waarbij dierenwelzijn en goede productieresultaten gewaarborgd zijn. Het begeleidingstraject bestaat uit: 1. Een bedrijfsbezoek (audit) door twee deskundigen; 2. Het verlenen van een tijdelijke ontheffing m.b.t. de vier dagen eis mits het bedrijf een evident knelgeval is (voldoen aan voorwaarden). 3. Het aanbieden van voorlichtende/ ondersteunende bijeenkomsten voor zowel de zeugenhouders als erfbetreders (dierenartsen, voorlichters, etc.); 4. Een vraagbaak (website) aanbieden waar varkenshouders vragen kunnen stellen en relevante vakinhoudelijke informatie wordt aangeboden.

Publicaties