AF-15206 ProMuscle in de Praktijk

Project

AF-15206 ProMuscle in de Praktijk

Het overstijgende doel van ProMuscle in de Praktijk is het doorbreken van de neerwaartse spiraal in fysiek functioneren van ouderen door het succesvol implementeren van ProMuscle, een innovatieve combinatie van voeding en beweging, in de dagelijkse praktijk en hiermee bijdragen aan behoud en verbetering van functionaliteit en zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen.

De uitkomst is een innovatief programma dat wetenschappelijk aantoont dat krachttraining met daarop afgestemde eiwitrijke voeding, uitgevoerd en begeleid door reguliere professionals:

  1. het fysiek functioneren van kwetsbare ouderen significant verbetert;
  2. positief gewaardeerd wordt door kwetsbare ouderen;
  3. duurzaam uitgevoerd kan worden in de praktijk;
  4. kosteneffectief is d.w.z. dat de baten in termen van verbetering van functioneren en reductie van zorgkosten opwegen tegen de investering.

Het project draagt bij aan de verbetering van fysiek functioneren van ouderen en draagt hiermee bij aan zelfredzaamheid, zelfstandigheid en kwaliteit van leven wat een vermindering van de zorgvraag tot gevolg heeft. Daarnaast draagt dit programma bij aan het optimaliseren van de zorg door nieuwe kennis over voeding en beweging te integreren in de werkwijze van zorgorganisaties.

Nederland kan vooroplopen met producten en programma’s die gericht zijn op de doelgroep ouderen, wat sterk kan bijdragen aan het marktaandeel van de Nederlandse Agri&Food sector in het groeiende ouderenvoedingssegment.

Dit project leert 1) hoe wetenschappelijke kennis (efficacystudie) vertaald wordt naar de praktijk (effectiveness-studie); hoe kunnen zorgorganisaties en zorgprofessionals het programma in hun organisatiestructuur en werkwijze integreren, waarbij de effectiviteit behouden blijft en 2) hoe kosteneffectiviteitsstudies uitgevoerd worden in de praktijk waarbij niet alleen het perspectief van de gezondheidszorg, maar ook het maatschappelijk perspectief wordt meegenomen.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Publicaties