Project

AF 15261 - Sturen bodemweerbaarheid door toediening van organische materialen

Dit project richt zich op het genereren van meerwaarde voor organische reststromendoor ze om te zetten in een waardevolle grondstof voor de plantaardige productiemet als doel het verhogen van de bodemweerbaarheid.

Organische stof is de belangrijke motor voor het bodemleven en eerder onderzoek heeft aangetoond dat bodemgezondheid en bodemweerbaarheid gestimuleerd worden door toevoeging van organische materialen. In het onderzoek zullen kwaliteitscriteria worden gedefinieerd voor organische materialen die aangeven in welke mate ze een bijdrage leveren aan de weerbaarheid van de bodem. Door een integrale analyse van alle data worden biologische bodemindicatoren in relatie tot bodemweerbaarheid geïdentificeerd.

Publicaties