Project

AF-16020 MYSSIE: Myanmar Sustainable Soil Initiative

In het MYSSIE project werken Wageningen University & Research (WUR), SoilCares en het Nutrient Management Institute (NMI) samen om de bodemvruchtbaarheid, en daarmee de agrarische productie, van Myanmar te verbeteren.

Hiertoe wordt op maat gesneden advies ontwikkeld over type en hoeveelheid (kunstmest) per bodem-gewas combinatie. Het project bestaat uit 2 delen, namelijk het in kaart brengen van de bodemvruchtbaarheid en het ontwikkelen van specifieke bemestingsadviezen op basis van beschikbaarheid van meststoffen en gewas response. In het MYSSIE project komt bodemkundige kennis letterlijk in de handen van boeren en adviseurs. Wetenschap en bedrijfsleven werken in dit project samen om hoogstaande bodemkundige informatie te generaliseren en te delen met mensen uit de praktijk. Het project maakt gebruik van innovatieve concepten op het gebied van data-interpretatie en ruimtelijke interpolatie en door innovatieve infra-rood technieken voor bodembemonstering.

Publicaties