Project

AF-16106 Food, value en impact

Zowel de agrifood- als de tuinbouwsector benadrukt in haar innovatie-agenda het belang van een maatschappelijk verantwoord ondernemende sector die bovendien gezonde voedselkeuze waar groenten en fruit een grote rol in spelen wil stimuleren. Dit om te komen tot een gezonde en vitale samenleving alsook om de stijgende zorgkosten van voedselgerelateerde ziekten te beteugelen. Daarbij spreekt de koepel "Gezondheid en Welbevinden" (T&U) over de ambitie om de consumptie van groenten en fruit te verhogen op diverse manieren (lees: interventies), waarvoor meer begrip van de consumptiecultuur noodzakelijk is. Ook de roadmap "Consument en Ketens" (A&F) vraagt om meer inzichten in het voedselkeuzegedrag en meer inzicht in de interventies die bedoeld zijn om mensen gezonder en duurzamer te laten kopen. Dit alles zou bijdragen aan een sector die marktkansen weet te pakken en met haar ondernemende instelling weet om te buigen in toegevoegde waarde. De koepel "Markt&ketens" (T&U) alsook de roadmap "Consument en Ketens" (A&F) zien de consument als startpunt voor toekomstig bestendige en duurzame ketens. Deze PPS wil meer kennis over voedselkeuzegedrag ontwikkelen en bij het bedrijfsleven brengen. Ook wil ze de effecten van interventies om te komen tot duurzamer en gezonder voedselkeuzegedrag laten zien en deze - samen met het bedrijfsleven in de praktijk brengen. Daarmee helpend aan een toekomstbestendige agro- en tuinbouwsector met blijvend economisch perspectief.  

Om te komen tot "Interventies met impact" is het belangrijk om interventies te ontwikkelen die (1) leiden tot gedragsverandering bij consumenten en (2) door stakeholders geïmplementeerd worden. De centrale vraag van deze PPS is "Welke factoren hebben welk effect op voedselkeuzegedrag in real life settings? En met welke impact op de algehele gezondheid en duurzaamheid?". Vervolgens is de vraag hoe aantrekkelijk het is voor stakeholders om deze interventies daadwerkelijk te implementeren.

Hoe kiezen consumenten welk voedsel ze kopen en eten? Zowel de agrifood- als de tuinbouwsector spreekt in haar innovatie-agendas over de wens meer te weten over dit zogenaamde voedselkeuzegedrag. Om daarmee bedrijven in de agrifood- en de tuinbouwsector te helpen interventies te ontwikkelen en te implementeren die impact hebben: die bijdragen aan duurzaamheid, aan een gezonde en vitale samenleving. Deze interventies willen bovendien uitvoerbaar zijn voor de stakeholders die de keuze-architectuur voor consumenten beïnvloeden. Op dit moment zijn inzichten in effecten van interventies nog veel versnipperd en ligt er dus een wetenschappelijke uitdaging om deze inzichten gestructureerd bijeen te brengen.

Publicaties