Project

AF-16195 FSI Duurzaamheidsbenchmark

The Food Sustainability Index: een internationale duurzaamheid benchmark voor landen. Enige tijd geleden is vanuit het Topteam Agri&Food aandacht gevraagd voor de stand van zaken omtrent duurzaamheid in het buitenland. De coördinatiegroep duurzaamheid heeft de vraag van het topteam begrepen als het willen weten hoe de Nederlandse agri&food-sector op het terrein van duurzaamheid presteert in vergelijking met andere landen.

Benchmarken van duurzaamheidsprestaties tussen landen kan gebruikt worden om de relatieve positie van de Nederlandse agrofood sector ten opzichte van andere landen te bepalen en helpt om richting te geven aan Nederlandse duurzaamheidsinspanningen. Er bestaat geen internationale duurzaamheidsbenchmark waarin Nederland wordt vergeleken met andere landen.

In 2016 is door de Economist Intelligence Unit (EIU) in samenwerking met het Barilla Center for Food and Nutrition (BCFN) een benchmark gemaakt waarin de G20-landen en 5 ontwikkelingslanden worden vergeleken met elkaar: de Food Sustainability Index (FSI). De FSI is een model dat een kwantitatieve en kwalitatieve gegevens per land verzameld op gebied van voedselverliezen en verspilling, duurzame landbouw en uitdagingen op gebied van verantwoorde voeding. Landen worden op de totale FSI, de onderliggende 3 themas en de 55 indicatoren gerankt en daarmee vergeleken met elkaar.

Nederland, en enkele belangrijke concurrentielanden voor Nederland, maken geen onderdeel uit van de FSI. Hoe presteert Nederland ten opzichte van haar belangrijkste concurrentielanden? Dit project heeft als doel om een duurzaamheidsbenchmark te maken van de Nederlandse Agri&Food-sector met haar belangrijkste concurrentielanden: Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Italiƫ, Denemarken en Ierland. Dit project berekent de scores van Nederland, Denemarken en Ierland. Andere belangrijke concurrentielanden (Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Italiƫ) maken al deel uit van de FSI. Met deze zes concurrentielanden zal een duurzaamheidsbenchmark worden gemaakt met de Nederlandse agro&food sector.

Sommige indicatoren zijn niet of erg lastig te berekenen. Er zullen daarom 44 van de 55 indicatoren ingevuld voor de drie gevraagde landen. Waar nodig wordt de informatie van andere concurrentielanden die al deel uit maken van de FSI vernieuwd, zodat op eenzelfde set van indicatoren een duurzaamheidsbenchmark kan worden gemaakt met Nederland. Waar de inspanning bij nader inzien toch te overzien blijkt te zijn en we voldoende samenwerking krijgen met EIU, proberen we zoveel mogelijk van de 11 resterende indicatoren alsnog te berekenen.

Resultaat

Er wordt een korte openbare, Nederlandstalige notitie geschreven waarin (verschillen in) de prestaties van deze landen worden geduid. Naast communicatiemiddel om prestaties van de Nederland te vergelijken met andere landen en verder richting geven aan de Nederlandse duurzaamheidsinspanningen, geeft de notitie inzicht in hoe de vergelijking tussen landen op duurzaamheidsprestaties na het project te innoveren.

Publicaties