Project

AF-17010 - Biobased biodegradable nets for horti- and agriculture

In de land- en tuinbouw worden steeds meer netten gebruikt om de kwaliteit van de gewassen te verbeteren, de opbrengsten te vergroten en arbeid te verminderen. De netten zijn na gebruik lastig te recyclen en kunnen de bodem vervuilen.

In dit project worden biologisch afbreekbare netten ontwikkeld die passen in de huidige productiemethodes en pas vergaan nadat ze hun functie hebben vervuld. Het project richt zich specifiek op de ontwikkeling van netten voor de graszodenproductie.

Het project levert prototypes op voor biologisch afbreekbare netten voor graszoden. Omdat netten zeer divers worden toegepast in de land- en tuinbouw maar ook in de infrastructuur waar vergelijkbare problematiek speelt, zijn de uitkomsten van het project ook voor andere teelten en markten interessant. Daarmee kan het product een belangrijke bijdrage leveren aan de reductie van het gebruik van niet-afbreekbare plastics in de land- en tuinbouw en daarbuiten.

Betrokken partijen: Hendriks Graszoden, Tenax, Reverdia, Wageningen University & Research

 

 

Publicaties