Non-food toepassingen van koolhydraten uit suikerbietenraffinage

Project

AF-17024 - Non-food toepassingen van koolhydraten uit suikerbietenraffinage

Bij de verwerking van suikerbieten naar suiker ontstaat één van de belangrijkste biomassareststromen van Nederland. Op dit moment hebben deze reststromen een lage economische waarde terwijl de stromen wel interessante componenten bevatten. Winning van deze componenten past volledig in de circulariteitsgedachte.

Het project vloeit voort uit een eerder door de Topsector gefinancierd project (Non-food toepassingen van pectine uit suikerbietenpulp, AF-14263). In dit eerste project is ontdekt dat de pectinefractie interessant is voor de vaatwasmiddelenindustrie en de productie van bioplastics. In het nieuwe project wordt een opschaalbaar winningsproces ontwikkeld waarmee de biobased componenten op een commercieel interessante wijze kunnen worden gewonnen.

Wat levert het project op?

Het project leidt tot een winningsproces waarmee hoogwaardige biobased componenten gewonnen kunnen worden die de huidige fossiele componenten kunnen vervangen.

Publicaties