AF-17033 Greenwell; Greening animal welfare in the broiler chain

Project

AF-17033 Greenwell; Greening animal welfare in the broiler chain

Binnen de vleeskuikenproductiesystemen die momenteel in Nederland aanwezig zijn is er sprake van een verschillend accent op de diverse aspecten van duurzaamheid. Bij de supermarktconcepten, die 30% van de huidige vleeskuikenproductie in Nederland vormen, en onder andere gebruik maken van een trager groeiend ras en een lagere dierbezetting, is er sprake van een relatief hoog niveau van dierenwelzijn en diergezondheid, maar ook van een relatief hoge ecologische voetafdruk. Bij het reguliere vleeskuikenproductiesysteem, dat 70% van de vleeskuikenproductie in Nederland vormt, is er sprake van een lagere ecologische voetafdruk maar staan dierenwelzijn en diergezondheid onder druk. Er lijken onverenigbare doelen te zijn, terwijl de maatschappij vraagt om productiesystemen die tegemoet komen aan alle aspecten van duurzaamheid. Het doel van Greenwell is het ontwerpen van een volledig integraal duurzame vleeskuikenproductieketen, waarbij een hoog niveau van dierenwelzijn en diergezondheid hand in hand gaan met een lage ecologische voetafdruk. De huidige tegenstelling tussen dierenwelzijn en diergezondheid enerzijds en de ecologische voetafdruk anderzijds vloeit voort uit keuzes in het verleden, gevoed door de logica van efficiëntie op het niveau van ketenschakels, maar is niet per definitie onvermijdelijk. Er zijn geen fundamentele biologische of fysische wetten die het samengaan van een hoog niveau van dierenwelzijn en diergezondheid en een lage ecologische voetafdruk verhinderen. Binnen Greenwell maken we de omslag van een hoogst efficiënt dier naar een hoogst effectieve keten, door in te zetten op de circulaire economie via het benutten van voergrondstoffen en reststromen die niet geschikt zijn voor menselijke consumptie, met een dier dat daar genetisch het meest geschikt voor is. In dit circulaire denken zijn voederconversie of groeisnelheid niet meer leidend. Het project genereert specifieke nieuwe combinaties van genetica, voergrondstoffen en reststromen, management, e

Het doel van Greenwell is het ontwerpen van een volledig integraal duurzame vleeskuikenproductieketen, waarbij een hoog niveau van dierenwelzijn en diergezondheid hand in hand gaan met een lage ecologische voetafdruk. De huidige tegenstelling tussen dierenwelzijn en diergezondheid enerzijds en de ecologische voetafdruk anderzijds vloeit voort uit keuzes in het verleden, gevoed door de logica van efficiĆ«ntie op het niveau van ketenschakels, maar is niet per definitie onvermijdelijk. Er zijn geen fundamentele biologische of fysische wetten die het samengaan van een hoog niveau van dierenwelzijn en diergezondheid en een lage ecologische voetafdruk verhinderen. Binnen Greenwell maken we de omslag van een hoogst efficiĆ«nt dier naar een hoogst effectieve keten, door in te zetten op de circulaire economie via het benutten van voergrondstoffen en reststromen die niet geschikt zijn voor menselijke consumptie, met een dier dat daar genetisch het meest geschikt voor is. In dit circulaire denken zijn voederconversie of groeisnelheid niet meer leidend. Het project genereert specifieke nieuwe combinaties van genetica, voergrondstoffen en reststromen, management, economie, houderij en ketenafspraken, die in samenhang de impact op ecologie minimaliseren, en  dierenwelzijn en gezondheid en maatschappelijke acceptatie vergroten. Het resultaat is een nieuw optimum met een lage milieu impact per kg product in combinatie met een gezond en vitaal vleeskuiken.

Publicaties