Project

AF-EU-16007 Richfields

De grote voedingsvraagstukken op dit moment haken in op de gezondheid van de consument in relatie tot voeding, consumenten gedrag en lifestyle determinanten. Echter de data in dit onderzoeksgebied is gefragmenteerd, belangrijke informatie als standaardisatie in het gebruik van determinanten mist en deze kennislacune verhindert beleidsmakers en bedrijven om effectieve voeding strategieën te ontwikkelen en producten te herformuleren.

RICHFIELDS gaat een unieke research infrastructuur ontwikkelen op het gebied van gezonde voedingskeuzes van de consument die met zijn real-life-time data centraal staat in dit ontwerp en slaat daarmee een brug tussen de agri-food domein en de voeding-gezondheid domein inclusief de regionale en sociaal economische verschillen binnen Europa. Interfaces om data van verschillende faciliteiten voor experimenteel onderzoek te ontsluiten en interfaces met informatiesystemen op het gebied van voeding en gezondheid worden meegenomen. Het project innoveert door een unieke research infrastructuur op te leveren dat gebaseerd is op real-life-time data van de Europese consument en als instrument dient om deze data op een wetenschappelijk betrouwbare wijze én op een technisch en juridisch verantwoorde manier te ontsluiten.

Het ontwerp stelt de onderzoekers in staat om op een efficiënte en valide wijze data over de consument in relatie met voeding en gezondheid te verzamelen, te analyseren, met elkaar te verbinden en te delen.

Het project ontwerpt een unieke Europese research infrastructuur dat gefragmenteerde data verbindt, standaardisatie bevordert en onderzoeksinstrumenten ontsluit in samenwerking met vooraanstaande Europese kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven. Tot slot levert deze infrastructuur trainingen om volgens RICHFIELDS-Europe standaard evidence base data te verkrijgen en te ontsluiten.

Publicaties