Project

AF-EU-17024 IMAGE

IMAGE (Innovative Management of Animal Genetic Resources) richt zich op verbetering van het management van genenbanken voor landbouwhuisdieren in Europa, en op bevordering van het gebruik van de genenbank collecties.

IMAGE zal bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van genenbank collecties, en zorgen voor betere ontsluiting van genenbankcollecties en gerelateerde databestanden. De genetische diversiteit in genenbank collecties en levende populaties wordt in kaart gebracht met grote aantallen SNP merkers en volledige DNA sequentie informatie. Bovendien worden methoden en software voor behoud van genetische diversiteit binnen dierpopulaties en genenbankcollecties verder ontwikkeld, waarbij optimale benutting van informatie van grote aantallen genetische merkers (SNPs) een nieuw element is. Naast de genetische aspecten is er in IMAGE veel aandacht voor de verdere ontwikkeling van effectieve invries- en reproductiemethoden voor verschillende diersoorten.

IMAGE is een vierjarig project (2016-2020) en wordt gefinancierd door de EU (Horizon 2020). Het project wordt gecoördineerd door INRA France en het consortium bestaat uit 28 partners uit 18 landen, waaronder 3 SMEs, 3 NGOs, FAO, 9 onderzoeksinstituten en 11 universiteiten. 13 EU countries zijn betrokken in het project, en daarnaast Zwitserland en 4 niet-Europese landen (Argentinië, Colombia, Egypte and Marokko)

CGN/Wageningen Livestock Research draagt met name bij aan de WorkPackages (WP) 2, 3 en 6 van IMAGE.

WP2 (“Enhancing gene bank functioning to improve quality and access transparency”) zal bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het Europese genenbank netwerk (EUGENA). Middels een uitgebreide survey worden de karakteristieken en doelstellingen van genenbanken in Europa in kaart gebracht, en daarnaast worden kwaliteitsmanagementsystemen van genenbanken onder de loep genomen. Verder zal WP2 zich richten op “rationalisatie” van genenbankcollecties, zowel vanuit economisch als genetisch perspectief, en op zowel nationaal als Europees niveau.

WP3 richt zich op verbetering van methoden voor cryoconservering bij diersoorten waarvoor de huidige methoden van ex situ conservering niet voldoen. Zo is bijvoorbeeld opslag van eicellen en embryo’s voor vogelsoorten (kip etc.) niet mogelijk, terwijl het invriezen van sperma bij de vogels moeizaam en duur is en de vruchtbaarheid van diepvriessperma variabel en laag is. Vergelijkbare problemen doen zich voor ten aanzien van cryoconservering van genetisch materiaal van het varken.

WP6 van IMAGE richt zich op de genetische karakterisering van genenbankcollecties en op de ontwikkeling van nieuwe methodologieën voor het behoud en optimaal gebruik van genetische diversiteit in landbouwhuisdierassen (zowel in situ als ex situ). De huidige beschikbaarheid van grote aantallen SNP merkers of volledige DNA sequenties biedt onder meer de mogelijkheid om diversiteit in verschillende regio’s van het genoom in meer detail te bestuderen.

IMAGE has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 677353.