Project

AF-EU-17026 MedAID

Wageningen Livestock Research (WLR) en deleerstoelgroep Animal Breeding and Genetics (ABG), samen verenigd in het AnimalBreeding and Genomics Centre (ABGC), zijn de Nederlandse partners in MedAID endragen daarmee bij aan het verbeteren van de concurrentiepositie enduurzaamheid van de Mediterrane aquacultuur.

WLR speelt een leidende rol in hetverbeteren van de zootechnische performance door het bepalen van de optimalekweekcondities voor zeebrasem en het ontwikkelen van protocollen voor productiesystemen van 33 Mediterrane bedrijven, kennis die ook van grote waarde is voorNederlandse aquacultuurbedrijven. Optimale waterstromingscondities zullenworden bepaald voor het stimuleren van groei, voedingsconversie, gezondheid, welzijnen product kwaliteit van de vissen in recirculatie systemen. Vervolgens zullenverschillen in het individuele gedrag en performance van vissen die gehoudenzijn bij diverse stromingsregimes worden gevolgd met behulp van acceleratietags in zeekooien. De doelstelling is daarbij om de robuustheid van de vissente verhogen, niet alleen direct door de fysiologische performance te verhogen,maar ook indirect door data te genereren voor de fokkerij.