Project

A&F pilot India: Prespectieven Indo-Nederlands partnerships in de varkenssector

Opbouwen van uitgebreide kennis over varkenssystemen in India middels een eerste analyse van de meeste gebuikte productiesystemen en de concentratiegebieden waar ze gevonden worden.