Project

AF15104 Bio-varkens zonder ingrepen

De biologische varkenshouderij streeft naar het probleemloos houden van ingreepvrijevleesvarkens. De varkens hebben nu al een krulstaart waarin niet gebeten wordt en er wordt gestreefd naar het houden van beren zonder berengeur en ongewenst berengedrag.