Project

AGRICAB: Afrikaans platform voor het ontsluiten van satellietdata en kennis ten behoeve van landbouw en bosbouw

In Afrikaanse landen is grote behoefte aan kennis en tools om de nationale landbouwproduktie te monitoren. Europese onderzoeksinstituten waaronder Alterra trainen Afrikaanse partners in het gebruik van ruimtelijke data sets, methoden, modellen en software om de groeiomstandigheden en landbouwproduktie van het lopende seizoen te volgen en te duiden. Dankzij AGRICAB worden de Afrikaanse partners goed geïnformeerd en kunnen ze ideeën ontwikkelen over het verder verbeteren van hun eigen informatiesystemen.

AGRICAB voorziet in een waardevol netwerk voor Afrika met nationale partners, stakeholders en kennisoverdracht via nationale en regionale workshops. De Alterra-onderzoekers ontwikkelen zich verder in het trainen van en kennisoverdracht naar lokale organisaties die zich bezighouden met het monitoren van landbouwproduktie en voedselzekerheid. Tot slot draagt AGRICAB bij aan het beter begrijpen van landbouwsystemen in Afrika (productiviteit, efficiënt gebruik van bronnen) en het versterken van Alterra’s expertise en instrumenten om de landbouw en voedselpolitiek te ondersteunen.

Het trainingsmateriaal, achtergronddocumenten en resultaten worden gedeeld via project sites en portals, zoals  www.marswww.agricab.info en http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/agri4castwiki/index.php/Main_Page.

Deliverables

Output:

  • training events and materials (3 training missions of one week at national institute)
  • early warning services (weather and crop monitoring and crop yield forecasting) for each use case
  • paper on regional crop modelling and crop yield forecasting for early warning in different use cases
  • contributions to web sites and conferences

AGRICAB contributes to the following KB 11 goals:

  • strengthening co-operation between national and regional African stakeholders in the field of food security through dedicated national workshops in all use case countries (D 2.1)
  • opening local and continental datasets like EO data on vegetation and climate building upon existing initiatives in frame of GEOSS, GMES and MARS (MARS viewers, GeoNETCAST etc.) (D1.5)
  • improve regional agro-meteorological information systems and especially crop models through calibration and local data sets to improve reliable estimates of production levels at different spatial scales in sub Saharan Africa (D1.5 / D2.4)
  • enhancing capacity of national and regional African stakeholders to inform policymakers on the on-going cropping season (yields, areas, extremes) and on the longer term (land use changes, sustainable intensification, production levels, yield gaps etc) (D2.1 / D2.2 / D2.4)
  • co-operation with IPOP Sustainable and Smart Food Supply, specifically the project IPOP BASIS (Benchmarking Atlas for Sustainable Intensification of agricultural Systems) led by Alterra - EI (Sander Janssen) and WUR-PPS on the GYGA project (Global Yield Gap Atlas) (link to IPOP)
  • multiplying the budget with 200 kEuro by EC financing (FP7) (international dimension of KB 1)

Publicaties