Project

AGROinLOG, Demonstration of innovative integrated biomass logistics centres for the Agro-industry sector in Europe

De voor Nederland belangrijke sleutelinnovatie van AGROinLOG ligt in een grondige integratie van niet-voedsel valorisatieketens binnen de huidige bestaande agro-industriële bedrijfsactiviteiten. Deze integratie levert nieuwe biobased grondstoffen op (biocommodities of intermediaire bio-producten), die geproduceerd gaan worden door de agro-industrie, en die wat betreft kwaliteit en prijs kunnen concurreren met de bestaande (fossiele) grondstoffen.

Doelstelling

De doelstelling van de Nederlandse partner Wageningen Food & Biobased Research (WFBR) binnen het AGROinLOG project is allereerst om een bijdrage te leveren aan het praktische en theoretische kader dat nodig is voor de ontwikkeling van nieuwe valorisatieketens in de agrarische sector, die gebaseerd zijn op deze geïntegreerde logistieke biomassacentra (Integrated Biomass Logistical Centres - IBLCs). WFBR zal specifieke karakteristieken van verschillende agrarische sectoren identificeren, die van invloed zijn op hun geschiktheid voor het opnemen van een IBLC in de agro-waardeketen. Verder zal WFBR mogelijke strategieën bedenken om te komen tot een IBLC. Tenslotte zal WFBR de drie gekozen demonstratievoorbeelden uit de praktijk (veevoer-, olijfolie- en bioethanolproductie) ondersteunen. Dit gaat om het valoriseren van de door een IBLC geproduceerde biocommodities (tussenproducten) en het werk richt zich op het identificeren van mogelijke biobased routes (bv. spaanplaten en groene chemicaliën) en op het beoordelen van hun marktpotentieel.

Resultaat

De output die WFBR binnen dit project gaat opleveren is: i) een beschrijving van het IBLC concept, ii) de geschiktheid van verschillende sectoren om een IBLC in de valorisatieketen te plaatsen, iii) de kansen voor de productie van biocommodities en voor logistieke integratie, iv) generieke strategieën om een IBLC op te zetten en v) de valorisatie mogelijkheden van verschillende typen biocommodities. Deze resultaten zullen een positieve impact hebben op de bedrijfsresultaten van de sectoren door het reduceren van de kosten, het verminderen van de druk op het milieu (o.a. broeikasgasemissie) en het verhogen van de resource efficiency.

Samenwerking

De volgende bedrijven maken deel uit van het projectconsortium:

  • Agroindustrial Pascual Sanz S.L. (APS) - Spain
  • Nutria - Greece
  • Lantmännen - Sweden
  • Agri-food Cooperatives Spain (SPANISH CO-OPS) - Spain
  • Agriconsulting Europe S.A. (AESA) - Belgium
  • Association Ukrainian Agribusinessclub (UCAB) - Ukraine

 

Publicaties