Project

AIO Taal en historische cultuurlandschappen

Historische cultuurlandschappen hebben een grote maatschappelijke betekenis. Toch is er nog steeds geen duidelijk inzicht hoe landschappen met karakteristieken uit hun culturele verleden, voor mensen van nu betekenis hebben.

In dit project wordt onderzocht hoe het taalgebruik met betrekking tot een cultuurlandschap inzicht verschaft in de algemene en specifieke betekenis, beleving en waardering (incl. emotionele associaties) van het landschap.

Beoogd resultaat

De resultaten van dit project zijn wetenschappelijke artikelen en een proefschrift.

Werkwijze

Activiteiten in dit project zijn:

  • Onderzoek naar de relatie tussen landschapsfuncties, ruimtelijke kenmerken en sociaal-culturele waarden.
  • Onderzoek naar de betekenisgeving en beleving als integraal onderdeel van mens en omgevingstransacties.