Project

AKIS:public private partnership for innovation

<p>Dit project onderzoekt op portofolioniveau hoe innovatieondersteunende instrumenten en maatregelen vanuit publiek-private samenwerking bijdragen aan de ontwikkeling van een innovatiesysteem en innovatie. Dit wordt onderzocht door voor een viertal cases een analyse te maken van de zeven functies van een innovatiesysteem (Hekkert en Ossebaard, 2010).</p>


Dit project onderzoekt op portfolioniveau de wijze waarop innovatie-ondersteunde instrumenten en maatregelen (de mix) door bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen worden ingezet in publiek-private samenwerking. Dit wordt gelinkt aan zeven functies van een innovatiesysteem (Hekkert & Ossebaard, 2010) om innovatie te bewerkstelligen. Dit zijn: experimenteren door ondernemers, kennisontwikkeling, kennisuitwisseling in netwerken, richting geven aan het zoekproces, het creëren van markten, het mobiliseren van middelen en tegenspel bieden aan weerstand. In het bijzonder wordt gekeken naar de rol van maatschappelijke (f)actoren die de kans op benutting van innovatie beïnvloeden. Dit wordt onderzocht voor een viertal nationale en internationale cases: twee sectoren (Tuinbouw en Veehouderij) en twee kennisgebieden (Food en Genomics). Dit project draagt met inzichten en aanbevelingen bij aan de ontwikkeling van concepten en strategieën voor een samenhangende en coherente kennis- en innovatiemaatregelenmix. Resultaten worden beschreven in een populaire brochure en een wetenschappelijk artikel.


Publicaties