Project

AMR Wildlife

Het gebruik van veterinaire geneesmiddelen heeft geresulteerd in een wijdverspreid voorkomen van resistente bacteria zoals MRSA en MRSE bacteria. Hierdoor zijn mensen blootgesteld aan antibiotica resistente bacteria (ARBs), een van de grote uitdagingen in direct relatie tot de humane gezondheid. Daarnaast kan het voorkomen van antibacteriële resistentie de mogelijke effecten van zoönose verergeren.

Verschillende studies hebben gewezen op de rol van wilde dieren bij de verspreiding van ARBs, al wordt kan dit momenteel nog niet in de voorspelling van de (ruimtelijke) verspreiding van antibacteriƫle resistentie in het milieu, bij gebrek aan kennis. In dit project wordt daarom onderzoek gedaan aan het voorkomen van ARBs en antibacteriƫle resistentie genen (ARGs) in verschillende soorten wilde dieren (bijv. kleine zoogdieren, vogels, evertebraten), waarbij specifiek aandacht wordt besteed aan de potentie van ruimtelijke verspreiding van de ARBs/ARGs. Dit zal worden gerelateerd aan specifieke eigenschappen van de dieren, maar ook aan het agrarisch gebruik patroon en de kenmerken van de ruimtelijke omgeving.

Publicaties