Project

ANB_Synthese ANB

2016 wordt een spannend jaar voor het agrarisch natuurbeheer, dan zal het nieuwe stelsel ANLB2016 landelijk worden uitgerold. Het beleidsondersteunend onderzoek voedt dit proces door kennis aan te leveren op het gebied van ecologische effectiviteit van maatregelen, begrenzing van kansrijke gebieden, maar ook bijvoorbeeld met betrekking tot de sociaal maatschappelijke aspecten.

Dit onderzoek wordt thema- en domeinoverstijgend uitgevoerd.  Vanwege de veelzijdigheid van het onderzoek en het thema en domeinoverstijgende karakter is integratie van resultaten en kennisuitwisseling niet vanzelfsprekend. Terwijl succevol beleid voor agrarisch natuurbeheer juist vraagt om het slim combineren van ecologische, financiele en sociale aspecten.

In de aanloop naar het landelijk uitrollen van het nieuwe stelsel ANLB2016 zal daarom in 2015 extra aandacht worden besteed aan de coordinatie en de integratie van de projecten mbt agrarisch natuurbeheer in de vorm van voorliggend project.

Het doel van het project is 3 ledig, het gaat om de coordinatie van lopende projecten, de inhoudelijke integratie van de resultaten en de communicatie met betrokkenen bij het bestuurlijk proces rondom het uitrollen van ANLB2016.


Publicaties