Project

ANIHWA EPI-RISK

Regelmatig veroorzaken emerging en re-emerging infecties in de veehouderij grote uitbraken met veel schade voor mens en dier. Aan de andere kant is het voorschrijdend inzicht in transmissie en de toenemende rekencapaciteit in staat om steeds snellere en betere analyses te doen. Dit project probeert deze twee aspecten te combineren.

Nieuwe en toenemende infectieziekten zorgen als gevolg van toenoemende handelsstromen voor een grotere behoefte aan de goede surveillance methoden. Maximale efficientie in surveillance vraagt om een goede analyse van de insleep routes, maar vooral ook een analyse van de benodigde surveillance intensiteit (om een minimaal zekerheids nivo te garanderen) en een studie van de epidemiologie van de infectie om gerichter (risk based) die surveillance te kunnen inzetten. Met 4 landen waarin expertise van epidemiology, modelbouw en GIS goed aanwezig is, worden drie infectie ziekten geanalyseerd aan de hand van velddata. Daarvoor wordt vervolgens gewerkt aan het ontwerp van meer efficiente methoden voor de surveillance van deze infecties, en kunnen algemene richtlijnen voor dit soort systemen worden ontwikkeld of afgeleid.

Publicaties