Project

AVP vaccinontwikkeling

Afrikaanse Varkenspest (AVP) is een haemorrhagische en dodelijke virusziekte bij varkensachtigen die in Afrika endemisch is. Sinds 2007 zijn er ook endemische regios in het oosten van Europa bijgekomen, omdat de enige bestaande bestrijdingsmethoden als stamping out en preventieve bedrijfshygiëne niet voldoende blijken. Het ontbreken van een vaccin wordt daarom steeds meer gezien als een unmet need. Pogingen om een vaccin te ontwikkelen zijn tot dusverre gestrand vanwege de complexiteit van het virus, maar vooral ook door het ontbreken van bekende antigenen voor de celgebonden (T-cel) immuniteit die noodzakelijk is voor de effectiviteit van een vaccin.

De onderzoeksvraag die dit project wenst te beantwoorden is of het mogelijk is om met de huidige technieken van software-matige voorspelling van antigenen, in het bijzonder van epitopen -  het immuno-actieve gedeelte van een antigeen -  een vaccin te ontwikkelen dat bescherming biedt tegen AVP. Hierbij wordt gestreefd naar een vaccin dat onafhankelijk is van de verschillende bekende AVP virusstammen en ook breed toepasbaar is voor alle varkens. Op basis van de volledige genoomsequenties van bekende AVP isolaten en de genoomsequentie van het varken zal met behulp van het  epitoop predictie programma NetMHCpan een lijst met T-cel epitopen bepaald worden, die onafhankelijk zijn van virusstam of varken.  Deze vormen in eerste instantie de basis van een DNA vaccin, waarmee grotere aantallen epitoopkandidaten tegelijkertijd getest kunnen worden. In een varkens-dierproef wordt het DNA vaccin getest op bescherming tegen een infectie met het AVP virus (de Nederlandse stam uit 1986). Bescherming door vaccinatie zal worden beoordeeld door bepaling van overleving, scores van klinische symptomen, immunologische reacties en aanwezigheid van het AVP virus. Na deze proof of principle studie zullen individuele T-cel antigenen gekarakteriseerd worden die opnieuw getest zullen worden in een sub-unit vaccin formulering waarmee een realistischer gebruik in de praktijk  mogelijk gemaakt wordt.

Publicaties