Project

AVP vaccinontwikkeling

Afrikaanse Varkenspest (AVP) wordt veroorzaakt door een groot en complex DNA virus dat in staat is varkensachtigen te infecteren. Hiertoe behoren o.a wilde varkensachtigen maar ook gehouden varkens. Bij varkens  repliceert het virus bij voorkeur in monocyten en macrofagen en zorgt ervoor dat een breed spectrum van symptomen, variërend van een ogenschijnlijk 'gezonde' drager in Afrikaanse wilde varkens tot peracute hemorragische symptomen en dood in het Europees wild zwijn en gedomesticeerde varkens.

Het virus veroorzaakt hemorragische symptomen en meestal een snelle dood in het Europees Wilde Zwijn en gedomesticeerde varkens. Bij het ontbreken van een vaccin is de huidige bestrijding van de ziekte aangewezen op 'stamping out' en sanitaire maatregelen.

De ziekte is endemisch in Afrika, maar in de laatste decennia steeds meer ontdekt buiten het Afrikaanse continent.  Onlangs is  de regio van de Kaukasus getroffen door een aantal AVP uitbraken en wordt nu verondersteld een nieuwe endemische regio voor ASFV te zijn. Daarom, met het oog op de voortdurende dreiging van introductie en verspreiding van het virus naar Oost - en West-Europa, is het duidelijk dat de ontwikkeling van een vaccin  steeds dringender wordt.

De onderzoeksvraag die dit project wenst te beantwoorden is of het mogelijk is om met de huidige techniek van softwarematige voorspelling van de  immunologische response tegen antigenen van een  pathogeen een vaccin te ontwikkelen dat bescherming biedt tegen AVP. Hierbij wordt gestreefd naar een vaccin dat onafhankelijk is van de verschillende bekende AVP virusstammen, maar ook breed toepasbaar is bij verschillende varkenstypen. Er zal een vaccin-challenge dierexperiment worden uitgevoerd met een recombinant pokkenvirus met meerdere en verschillende T- en B-cel antigenen van AVP. De T-cel antigenen zijn het resultaat van een eerdere softwarematige voorspelling en een daarop volgende DNA vaccinatie challenge dierproef, waaruit is gebleken dat gevaccineerde  dieren  een grotere overlevingskans hadden (80%)  dan ongevaccineerde dieren (20%). Met de combinatie van T- én B- cel antigenen in een recombinant pokkenvirus als vaccin-carrier wordt verwacht een nog betere bescherming tegen AVP te krijgen.

Publicaties