Project

Aanbevelingen voor een WUR-brede strategie rondom circulariteit in de vluchtelingencontext

Wageningen University & Research heeft in 2016 een studie uitgevoerd naar duurzame ontwerpprincipes voor vluchtelingenkampen. Dit was het uitgangspunt voor een denklijn rond groene en circulaire oplossingen om de leefomstandigheden en bestaansmogelijkheden in en rond vluchtelingenkampen te verbeteren.

In de periode 2017-2019, organiseerde de WUR jaarlijks op Wereld vluchtelinge dag een seminar, genaamd “Changing Routes”, om samen met externe partijen te praten over de vluchtelingencrisis en hoe onderzoek daaraan een bijdrage zou kunnen leveren. Vervolgens organiseerde de WUR een aantal creatieve sessies met onderzoeks-, bedrijfs-, NGO-partners om potentiële business cases rond circulaire oplossingen voor vluchtelingenkampen te ontwikkelen. Dit resulteerde in het rapport "Circular Refugee Camps; Co-creating meaningful business".

Wageningen University & Research heeft de ambitie om een vervolg te geven aan deze initiatieven. WUR heeft veel ervaring opgedaan met circulaire landbouw en daar gerelateerde duurzaamheid op sociaal, economische en milieuvlak in Europa en ontwikkelingslanden. De WUR ziet deze kennis ook als relevant voor de humanitaire hulpsector. Daarom worden in dit KB-project de volgende stappen gezet:

  1. De beschikbare interne expertise en concepten die binnen WUR beschikbaar zijn en die van belang kunnen zijn voor de inrichting van vluchtelingenkampen (of vergelijkbaar: bijvoorbeeld sloppenwijken), zowel bij onderzoeksleerstoelen als bij kennisinstituten worden in kaart gebracht.
  2. Er wordt een verkenning gedaan naar de behoeften van specifieke humanitaire hulporganisaties die reeds in vluchtelingenkampen actief zijn: waar zien zij lacunes in technologieën of diensten die verband houden met voedsel, energie en water in vluchtelingenkampen? Welke duurzame/kringloop technologieën en diensten worden al aangeboden en welke ontbreken er?
  3. Er wordt een analyse gemaakt van de lacunes versus het aanbod van expertise.
  4. Er wordt een voorstel gedaan voor de rol van WUR in de 'humanitaire innovatiesector' en aanbevelingen gedaan voor het opbouwen van deze positie. Ook worden mogelijke volgende stappen aangegeven.

Publicaties