Project

Aandacht voor natuurverkenning inventariseren

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) brengt op regelmatige basis een natuurverkenning (NVK) uit. Er zijn aanwijzingen dat verkenningen maar beperkt worden gebruikt. Er is daar nog niet zoveel onderzoek naar gedaan (Dammers, 2010 in Van Asselt, et al., 2010). Voor de vierde NVK is er goed gekeken naar ervaringen met de voorgaande. Dit heeft er mede toe geleid dat Natuurverkenning 2010-2040 een andere opzet en uitwerking heeft verkregen. Verwachting was dat dit zou leiden tot een intensiever en breder gebruik van de natuurverkenning en het gedachtegoed erachter.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft behoefte aan kennis voor de volgende Natuurverkenning (NVK).
Doel van dit project is inzicht krijgen in de mate waarin en wijze waarop het NVK-gedachtegoed in de praktijk aandacht krijgt, doorwerkt, en dus nut heeft. Hierbij gaat het ook om de vraag hoe een (ruimtelijk) streefbeeld voor een bepaald gebied kan worden uitgewerkt vanuit verschillende kijkrichtingen.
Een tweede doel is onderzoeken of de kijkrichtingen van verschillende doelgroepen (ouderen, jongeren, allochtonen, etc.) verschillend zijn.

Aanpak en tijdspad

Activiteiten zijn:
•    Nader definiëren project met betrokkenen
•    Aanknopingspunten met andere projecten binnen thema 4 onderzoeken
•    Projectinhoud vaststellen en uitvoeren.

Resultaat (beoogd)

  • WOT-paper
  • WOt- technical report