Project

Aanpassen streefwaarden visserijbeheer

Voor het beheer van de visserij worden streefwaarden gebruikt, zoals de FMSY (Fisheries Maximum Sustainable Yield).

Hoewel deze waarden theoretisch goed onderbouwd zijn, levert het gebruik ervan in de praktijk problemen op. Zo is het definiƫren van een vast doel in een veranderende ecologische context weinig zinvol. Bovendien verandert ook de visserij zelf, zowel in technische aanpak als in locaties en markten. En terwijl het visserijbeheer streeft naar een multispecies ecosysteembenadering, blijven visserijmanagers vasthouden aan doelstellingen per soort.

Het doel van dit project is om het visserijbeheer te vereenvoudigen door het vaststellen van doelstellingen op de lange termijn.

Beoogd resultaat

Resultaat is een wetenschappelijk artikel over een mogelijke nieuwe aanpak van visserijbeheer.

Werkwijze

Activiteiten zijn:

  • Trendanalyse maken van visstanden tot 20 jaar terug. 
  • Aan de hand van deze analyse voorstellen doen voor toekomstige beheersmaatregelen en criteria.