Project

Aanpassing HAIR voor gebruik in NL situatie

Gegevens over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de Nederlandse land- en tuinbouw vormen een belangijke basis voor evaluaties van het gewasbeschermingsbeleid van de Nederlandse en/of Europese overheid.

Het doel van het project is om landsdekkend gemiddelde toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen in de Nederlandse land- en tuinbouw te berekenen, op basis van bedrijfsgegevens van CBS over 2012.

Publicaties