Project

Aanpassing modellen voor Kyoto-verplichtingen

<p>De Emissieregistratie moet jaarlijks emissiecijfers leveren. WUR levert (een bijdrage) aan de submissie van de emissiecijfers voor de werkvelden landbouw en Land Use Land Use Change and Forestry (LULUCF).  Voor LULUCF levert Wageningen UR de emissiecijfers zelf, voor landbouw levert de WUR onderbouwende kennis. Vanaf 2014 moet er volgens de nieuwe IPCCC guidelines worden gerapporteerd. Dit betekent dat er een aantal (eenmalige) aanpassingen moeten worden gedaan.</p>

Nederland heeft de verplichting op zich genomen om jaarlijks broeikasgasemissies te leveren aan Europa en Kyoto. Vanaf 2014 moet er volgens nieuwe richtlijnen worden gerapporteerd. Ter voorbereiding hierop moeten emissiecijfers en modellen hierop worden aangepast. Dit project zorgt ervoor dat eind 2014 volgens de nieuwe guidelines kan worden gerapporteerd.

Nederland heeft de verplichting op zich genomen om jaarlijks broeikasgasemissies te leveren aan Europa en Kyoto. Vanaf 2014 moet er volgens nieuwe richtlijnen worden gerapporteerd. Ter voorbereiding hierop moeten emissiecijfers en modellen hierop worden aangepast. Dit project zorgt ervoor dat eind 2014 volgens de nieuwe guidelines kan worden gerapporteerd.

Deliverables

rapportage over de verbeterpunten wordt opgenomen in de achtergrondrapportage.

Publicaties