Project

Aanpassingen Effectenindicator Soorten (HD3581)

In 2013 is de effectenindicator soorten ontwikkeld. De effectenindicator soorten is een internetapplicatie, die ontwikkeld is door Alterra en ontsloten is op de website van het ministerie van EZ. De effectenindicator soorten dient als hulpmiddel voor initiatiefnemers, vergunningverleners en handhavers die te maken krijgen met activiteiten in of nabij leefgebieden van soorten beschermd onder de Flora- en faunawet.

De effectenindicator geeft een indicatie van de kans op schadelijke effecten op beschermde soorten door activiteiten uit de omgevingsvergunning en de watervergunning. Dit doet zij voor een selectie van 34 soorten beschermd onder de Flora- en faunawet, welke soorten het meest in het geding zijn bij ruimtelijke activiteiten. De kans op een effect is gebaseerd op de gevoeligheid van deze soorten voor storende factoren. Daarbij is voor elke activiteit vastgesteld tot welke storende factoren zij kan leiden. De informatie uit de effectenindicator soorten is generiek. Om vast te stellen of een activiteit in de praktijk daadwerkelijk schadelijk is, is vaak meer specifieke informatie nodig over de betreffende activiteit en over het voorkomen van beschermde soorten op de werklocatie. 

In 2013 is de effectenindicator soorten ontwikkeld. De effectenindicator soorten is een internetapplicatie, die ontwikkelt is door Alterra en ontsloten is op de website van het ministerie van EZ.

De effectenindicator soorten dient als hulpmiddel voor initiatiefnemers, vergunningverleners en handhavers die te maken krijgen met activiteiten in of nabij leefgebieden van soorten beschermd onder de Flora- en faunawet. De effectenindicator geeft een indicatie van de kans op schadelijke effecten op beschermde soorten door activiteiten uit de omgevingsvergunning en de watervergunning. Dit doet zij voor een selectie van 34 soorten beschermd onder de Flora- en faunawet, welke soorten het meest in het geding zijn bij ruimtelijke activiteiten. De kans op een effect is gebaseerd op de gevoeligheid van deze soorten voor storende factoren. Daarbij is voor elke activiteit vastgesteld tot welke storende factoren zij kan leiden.

De uitvoer Toon Resultaat  van de effectenindicator soorten is (nog steeds) voor veel gebruikers zonder ecologische kennis, moeilijk te lezen. Casemanagers gemeenten weten dan ook niet goed wat ze met het resultaat moeten doen.

Daarom is besloten de effectenindicator in de huidige vorm wel te behouden, maar er een aantal stappen voor te zetten, die eenvoudiger zijn en minder keuzen toelaten. Uiteindelijk kan iemand met meer ecologische kennis altijd weer de effectenindicator raadplegen zoals hij nu is.

Publicaties